Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Shadowlands Experience ft. Anboni
Snupy
Snupy 17.3N theo dõi 403 Videos 4.95TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem4.53N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 26.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 819N - 1.47TR
Tỷ lệ tương tác 4.81%
Thẻ gắn
Feral Druid PvP Feral Druid Druid Druid PvP Feral Druid Arena Feral World of Warcraft PvP Snupy Feral Druid Guide feral arena druid world pvp wow arena shadowlands feral bite build feral druid snoopy feral feral druid 9.1 feral druid pvp shadowlands druid shadowlands snupy feral feral druid shadowlands feral night fae druid feral convoke 9.1 wow 9.1 feral druid feral druid pvp 9.1 snupy wow pvp 9.1 wow streamers twitch highlights r1 wow pvp
Giới thiệu
► Twitch: https://twitch.tv/snupy
► Twitter: https://twitter.com/snupytv
► Discord: https://discord.gg/tuyMkCP
► Snapchat: snupytv

►Main Feral Armory
https://worldofwarcraft.com/en-gb/character/eu/outland/snupy

#snupy #feraldruid #shadowlands
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)