Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【タクシー車載映像】雨の日の夕方は意外と忙しい
カナ
カナ 587 theo dõi 74 Videos 1.57TR lượt xem 2021-02-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem123
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 21%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 4.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu
かなり久々な投稿です
雨の日の夕方は曜日関係なく配車アプリで乗る方が多いです
流してる時の様子を少しだけ撮影してみました
Mở