Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ed Sheeran on Why He Threw Away His Cell Phone 1
The ellen show
The ellen show 2.23N theo dõi 56 Videos 899.33N lượt xem 2017-02-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem135
Thích tỷ lệ 1.48%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 6.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 1.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu