Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tbc Last week rank one push ft. Xaryu (*insane comeback*) | Rogue WoW Tbc Arena | Method Nahj
Nahj
Nahj 7.08N theo dõi 75 Videos 715.7N lượt xem 2021-09-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem6.97N
Thích tỷ lệ 91.9%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 98.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.16TR - 3.66TR
Tỷ lệ tương tác 3.46%
Thẻ gắn
wow wow arena wow pvp arena arena guide arena wow wow shadowlands arena tournament wow 3v3 arena wow esports arena world championship wow daily wow classic wow highlights wow arena pvp wow arena play wow arena tips wow arena asia wow arena armor wow arena guide wow 2v2 arena wow sub arena sub arena wow wow arena master best wow moments wow arena targeting wow sub arena pvp 9.1 wow pvp wow arena tournament pvp arena arena pvp
Giới thiệu
Insane Comeback while pushing rank one with Xar on Tbc!

As always dont forget:

Watch me live at: twitch.tv/nahj
Twitter: twitter.com/RogueNahj
Binds and macros: pastebin.com/Ya5sfzTQ
Thanks for the support.
#arena​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #pvp​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #Nahj​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #shadowlands
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)