Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
房车自驾游巴音布鲁克,见到了传说中的九曲十八弯,太美了【半仙的房车生活】
半仙的房车生活
半仙的房车生活 9.74N theo dõi 891 Videos 5.22TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.89N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 40%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 705.25N - 1.27TR
Tỷ lệ tương tác 10.14%
Thẻ gắn
半仙的房车生活 旅行 房车 见闻 记录 中文 拓展房车 户外 野外 户外生活 travel RV life chinese travel chinese tour
Giới thiệu
房车自驾游巴音布鲁克,见到了传说中的九曲十八弯,太美了【半仙的房车生活】
半仙的房车生活一个90后自由旅行者,简单的记录生活,房车户外旅行走遍中国。
A free traveller born in the 90s, simply documenting his life, traveling in RV outdoor travel all over China.
#房车自驾游 #旅行vlog #日常记录 #房车营地 #房车小队 #新疆 #中国旅行 #宠物 #大陆 #房车生活
欢迎大家订阅!
Welcome everyone to subscribe!
👉https://www.youtube.com/channel/UCqf3hMLb6KpQFU2jg6860Uw?view_as=subscriber
【更多半仙的房车旅行的精彩视频🎬】
https://www.youtube.com/channel/UCqf3hMLb6KpQFU2jg6860Uw/playlists?view_as=subscriber
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)