Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mikhail Siviy vs. Azamat Assassin/ fight of the night/ bare-knuckle fight/ TDFС 3
Top Dog
Top Dog 1.28TR theo dõi 114 Videos 159.55TR lượt xem 2020-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.18TR
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận7.48N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 119.18TR - 397.3TR
Tỷ lệ tương tác 5.64%
Thẻ gắn
Top Dog TDFC3 регбист бои без перчаток top dog TOPDOG TOPDOGFC Top Dog FC Top Dog Fighting Championship BKFC Bare Knuckle Bare Knuckle Boxing Bare Knuckle Fighting Championship BKF streetfight streetfighting Bare Knuckle Fighting кулачные бои уличные бои бои на кулаках бои на голых кулаках топ дог Mikhail Siviy Михаил Долгополов Михаил Сивый Сивый Миша Сивый Азамат Мирзасаидов Азамат Ассасин азамат асасин Ассасин Azamat Assassin
Giới thiệu
Our e-mail: [email protected]
Our instagram https://instagram.com/topdog_fc
Our telegram https://tele.click/TopDogFC
General sponsor - Leon Bet https://www.leon.ru/
Main music theme by Highself https://instagram.com/highselfstayhigh
Mikhail Siviy https://www.instagram.com/mr.sivushka_777/
Azamat Assassin https://www.instagram.com/aza_assassin/
URJ team https://www.instagram.com/urj.team/
Referee https://www.instagram.com/staspilich/
Rugby Player https://instagram.com/pitbuelll

Mikhail Siviy entrance music
TRIPPYMANE - LEVEL THREE

Azamat Assassin entrance music
JONBRIZZY - DIE PIMPIN
Mở