Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Girl Poop vs Squid Game Prank Battle Nerf | TNS Nerf War
TNS Nerf War
TNS Nerf War 154N theo dõi 144 Videos 12.87TR lượt xem 2021-10-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem12.32N
Thích tỷ lệ 73.8%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 5.59TR - 6.48TR
Tỷ lệ tương tác 0.56%
Thẻ gắn
Girl Poop Squid Game Girl Poop vs Squid Game Prank Battle Nerf Squid Game Prank TNS Nerf War
Giới thiệu
Girl Poop vs Squid Game Prank Battle Nerf | TNS Nerf War: https://youtu.be/2lDu6OL5ncw
👉 Watch Previous Episode:
Potty Man Poop On Couple Police and Escape Revenge Farting Prank Battle | TNS Nerf War: https://youtu.be/mdPi3bQmg8k
👉 Watch All Video: https://www.youtube.com/channel/UCnTfz4t31ek0jv9qO9xtdcw

👉 Watch More Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDM0eY3MPuuNY0_RrURbUix7l6R1Etk1Q

👉 Subscribe My Channel: https://www.youtube.com/channel/UCnTfz4t31ek0jv9qO9xtdcw?sub_confirmation=1

👉 Thank you for watching!

Hastag: #TNSnerfWar​​ #skynerfwar​​ #kiwinerfwar
Mở