Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite Chapter 2 Season 8 Story Trailer
Fortnite
Fortnite 10.7TR theo dõi 615 Videos 1.75TỶ lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem3.41TR
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận11.52N
Tỷ lệ lượt xem 31.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.55TỶ - 1.8TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.55%
Thẻ gắn
yt:cc=on
Giới thiệu
Watch the Fortnite Chapter 2 Season 8 Story Trailer and visit https://www.epicgames.com/fortnite/home for more details.

A new war takes shape. Ready your defenses and cross into The Sideways.
After the Alien Mothership’s destruction, the Cubes crash-landed on the Island. They’ve begun spreading corruption, as well as portals to the dark, monster-filled “Sideways.” Fight for the survival of the Island… before it’s too late.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)