Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
브랜드 제이에이 시니어모델 룩북 촬영 이벤트
제이액터스_J ACTORS
제이액터스_J ACTORS 1.44N theo dõi 227 Videos 363.76N lượt xem 2021-09-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-13
Tổng số lượt xem303
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 21%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 4.29%
Thẻ gắn
제이액터스 시니어모델 실버모델 주부모델 패션쇼 jactors seniormodel model fashionshow #제이에이 #룩북촬영 #캐스팅콜 #모델오디션 #인스타그램
Giới thiệu
제이에이X제이액터스 인스타그램 룩북촬영 이벤트

혜택
1. 제이에이 룩북 촬영 기회 제공
2. 영상 컨텐츠 제작 및 제공
3. 사진자료 제공

접수 - 9월 10일 (금) ~ 9월 24일(금)
발표 - 9월 25일 (토)

방법
1. 제이에이 사이트 / 제이에이 어플 접속
(www.jactors.kr/shop)
2. 제이에이 샵에서 마음에 드는 의상 3개 이상 캡쳐하기
3. 본인 사진 1장, 캡처한 의상사진 인스타그램에 게시하기
(ja_company__태그 필수,
해시태그 필수 #JA룩북촬영이벤트, #제이에이, #제이액터스 )
4. ja_company__ DM으로 이름, 키, 옷사이즈, 연락처 보내기

문의 02 536 1269
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)