Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Внутри дизайнера: Сергей Гуров. Работа, чтобы доказать кому-то, что ты можешь!
Skillbox Дизайн
Skillbox Дизайн 78N theo dõi 1133 Videos 3.28TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 182N
Tỷ lệ tương tác 13.8%
Thẻ gắn
Дизайнер дизайнер графический дизайнер веб-дизайнер графический дизайн веб-дизайн дизайн дизайн-интустрия как стать дизайнером веб дизайн обучение дизайну Внутри дизайнера Сергей Гуров Skillbox Skillbox дизайн
Giới thiệu
Учись настоящему — https://sale.skillbox.ru/2021/design/
Как Сергей Гуров ушел из программирования и психологии в дизайн? Вместе мы обсудили роль семьи, друзей, денег и мотивации в становлении дизайнера.
Я, Инга Цохонис, руководитель юнита по работе с талантами Skillbox — именно так мы называем наших экспертов — решила копнуть в дизайнеров глубже и поговорила с ними не о типографике и верстке, а о них самих. Посмотрим, насколько глубока кроличья нора «Внутри дизайнера».

Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски -https://www.youtube.com/channel/UCY6F1-zOOWDm_R6Wrw0p1Gg

#внутридизайнера #СергейГуров #дизайн #дизайнер
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)