Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The School Bus Song | Kids Song | More Nursery Rhymes & Kids Songs
Peppa Pig Surprise
Peppa Pig Surprise 4.21TR theo dõi 1202 Videos 2.18TỶ lượt xem 2021-09-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-09
Tổng số lượt xem128.95N
Thích tỷ lệ 68.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 23.47TR - 42.22TR
Tỷ lệ tương tác 0.18%
Thẻ gắn
learn with Peppa pig peppa pig learning peppa pig peppa pig English peppa pig English episode learning with peppa pig peppa pig learn English Peppa counting for kids education children learning kids videos surprise eggs abc learning videos 123 learning videos for toddlers learning English numbers for kids learn colours learn colors learn colors for kids learn alphabet learn color learn shapes peppa pig abc learning for children colouring alphabet
Giới thiệu
🎵 More Peppa Pig Nursery Rhymes: http://bit.ly/PPNurseryRhymes​

The School Bus Song | Kids Song | More Nursery Rhymes & Kids SongsCome and join Peppa Pig and sing along to her new music album nursery rhymes song! We all love Peppa Pig songs, don't we?

🎵Subscribe here: https://goo.gl/E65NiR

Peppa Pig,#peppapig,#peppapig,peppapig,peppa pig songs,peppa pig song,peppa pig music,peppa pig nursery rhymes,peppa pig album,peppa pig english,nursery rhymes,rhymes,baby songs,Kids rhymes,baby rhymes,nursery songs,kids songs,english songs,lullabies,children songs,baby song,kids song,kid songs,kindergarten songs,toddler songs,education,children learning,sing-along,sing-along songs,kids videos,kids video songs,videos for babies,songs for babies,babies songs,babies videos,children's story,best nursery rhymes,best kids songs,rhyme
Mở