Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Post Malone - Allergic (Legendado)
Post Malone Legendas
Post Malone Legendas 21.8N theo dõi 124 Videos 5.45TR lượt xem 2019-09-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem7.74N
Thích tỷ lệ 6.63%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 35.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.38TR - 2.52TR
Tỷ lệ tương tác 10.89%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Post Malone - Allergic (Legendado)

Artista: Post Malone
Música: Allergic
Album: Hollywood's Bleeding
Produção: Brian Lee & Louis Bell
Ano de lançamento: 2019
Faixa nº: 4

Nossas Redes Sociais.
Nossa página no Facebook:
Post Malone Brazil
https://www.facebook.com/PostMaloneBr...

Nos siga no Instagram:
https://www.instagram.com/felipebertozi/

https://www.instagram.com/lucasnep01/

https://www.instagram.com/gdobroski/

#PostMalone #Allergic #Legenda
Mở