Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2. Calibre 27 Feat. Lil Zed - Pussy (Officiel 2022)
Calibre 27
Calibre 27 134N theo dõi 110 Videos 17.12TR lượt xem 2022-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-16
Tổng số lượt xem57.65N
Thích tỷ lệ 3.87%
Số lần bình luận40
Tỷ lệ lượt xem 43%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 47.2TR - 52.46TR
Tỷ lệ tương tác 4.56%
Thẻ gắn
calibre27 c27 c27 2021 c27 2020 calibre 27 2021 calibre 27 2020 calibre 27 2019 calibre 27 2018 calibre 27 2017 calibre 27 2016 calibre 27 nouveau calibre 27 nouveaute calibre 27 mali calibre 27 music calibre 27 musique calibre 27 album rappeurs maliens rappeur malien musique malienne musique malienne 2021 malien nouveaute
Giới thiệu
2. Calibre 27 Feat. Lil Zed - Musique : Pussy, par : Zy Pagala Productions/GLM (Green Label Mali), mixtape : Insurrection, 2022 GLM (Green Label Mali). Abonne-toi à Calibre 27 Officiel sur YouTube 👉 https://www.youtube.com/channel/UCL38RE_KpHuP1ooxfsfqnmg?sub_confirmation=1
Mở