Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이무이😨밤길에 하얀 원피스를 입고 서 있던 이상한 여자의 정체ㅣ영상툰 [라면툰#29]
라면툰RamyeonToon
라면툰RamyeonToon 25.3N theo dõi 65 Videos 6.69TR lượt xem 2020-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.48N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận90
Tỷ lệ lượt xem 61.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.02TR - 12.67TR
Tỷ lệ tương tác 8.31%
Thẻ gắn
라면툰 썰툰 사연툰 영상툰 귀신 이무이 반전 괴담 애니메이션 만화 무서운썰 강원도 유령 밤길운전
Giới thiệu
깊은 밤, 강원도 산길에 홀로 서 있던 여자.
우연히 그녀를 태워준 두 남자는 소름끼치는 말을 듣고 마는데...
"죽여버릴 거야."

안녕하세요, 라면툰입니다!
세상의 모든 흥미진진한 이야기들을 귀여운 애니메이션으로 만들어 드립니다.
재미있게 보셨다면 좋아요! 구독! 부탁드려요~ :)

이야기 제보는 커뮤니티 댓글로 받고 있답니다.
새로운 이야기는 언제나 환영이예요!
아래 링크를 클릭하시면 커뮤니티로 이동합니다 https://www.youtube.com/channel/UC8BKsSQjriLkUq_QITf2a2A/community

#사연툰 #썰툰 #영상툰 #라면툰 #괴담썰 #이해하면무서운이야기 #반전
Mở