Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[타로카드] 이번 겨울에 있을 특별한 횡재수 🧞
게티타로
게티타로 52N theo dõi 219 Videos 10.51TR lượt xem 2021-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem47.51N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận569
Tỷ lệ lượt xem 91.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 21.61TR - 38.9TR
Tỷ lệ tương tác 21.43%
Thẻ gắn
타로 타로카드 타로운세 운세 게티타로 tarot pick a card 11월 운세 12월 운세 12월 타로 무료타로 무료운세 오늘의 운세 타로점 점복 타로추천 타로상담 타로 잘보는곳 정회도
Giới thiệu
[타로카드] 이번 겨울에 있을 특별한 횡재수 🧞

🔮
안녕하세요 게티타로에 게티입니다
이제 다음주면 벌써 12월도 시작되네요!

해서 오늘은 이번 겨울(12~1월)에 있을 횡재수를 같이 알아봤답니다!
이 횡재로 삶을 더 풍요롭게 이뤄나가시길 바라요!

🧡💛💚💙💜
항상 행복하시길

::제너럴 리딩인 만큼 여러 장에 카드가 눈에 들어오시면
모두 참고하셔도 괜찮습니다::

🔮
🧧복채는 구독&좋아요&알람 부탁드려요!🧧

인트로 00:00
카드선택 03:11
스톤선택 03:28
번호오픈 04:01

1번 카드 04:28
2번 카드 13:25
3번 카드 21:42
4번 카드 31:17
5번 카드 39:24
🎁
마무리 이야기 49:05





#타로 #타로운세 #운세
Mở