Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Asupan Meme Para Jomblo Akut PART2 || Random Para Ukhti || Jomblo Akut Ngenes Merapat :V
FMA Project
FMA Project 8.11N theo dõi 19 Videos 966.38N lượt xem 2020-06-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-23
Tổng số lượt xem15.27N
Thích tỷ lệ 1.42%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.36TR - 3.89TR
Tỷ lệ tương tác 2.4%
Thẻ gắn
Random para tolol Random para ukhti Kelakuan +62 Asupan meme terbaru Random para jomblo Asupan terbaru para jomblo Jomblo akut Gado gado channel Gado gado channel ggc Ggc Asupan jomblo akut
Giới thiệu
Bantu share yahhhhh gaissssss biar mimin tambah semangat buat konten
Mở