Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
CHARANGA HABANERA Ft. UNTICIO, KN1ONE - NO TE ENAMORES - (SALSA GHETTO - SALSA DEL BARRIO)
► URBAN LATIN
► URBAN LATIN 1.22TR theo dõi 1175 Videos 785.68TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-02
Tổng số lượt xem43.57N
Thích tỷ lệ 94.8%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 3.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.91TR - 14.26TR
Tỷ lệ tương tác 0.98%
Thẻ gắn
CHARANGA HABANERA KN1ONE Latin NO TE ENAMORES SALSA DEL BARRIO SALSA GHETTO UNTICIO Urban Urban Latin Records
Giới thiệu
CHARANGA HABANERA Ft. UNTICIO, KN1ONE - NO TE ENAMORES - (SALSA GHETTO - SALSA DEL BARRIO) SALSA 2021, SALSA
Mở