Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
「はなちゃん切り抜き」ピアノの発音について
ニートと居候とたかさきの切り抜き
ニートと居候とたかさきの切り抜き 1.4N theo dõi 13 Videos 840 lượt xem 2021-08-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-20
Tổng số lượt xem47
Thích tỷ lệ 4.26%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 4.26%
Thẻ gắn
Giới thiệu
@はなちゃんねる
Mở