Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
El ABC del agro oct 04 2017
Desafio Agropecuario
Desafio Agropecuario 31.9N theo dõi 105 Videos 5.79TR lượt xem 2020-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem69
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 7.25%
Thẻ gắn
agricultura floricultivo micro-empresas agropecuarias ganadería caballos equinos caballeria campesino campo campesetre bovinos cerdos felinos
Giới thiệu
El Campesino, El Floricultivo, Las Micro-empresas Agropecuarias, La Ganadería, La Agricultura Limpia, Tecnología Agropecuario y el Amor por el campo son la razón de ser de Desafió Agropecuario
LEER MAS...

Mayores Información : Daniel Quintero
Cel : 312 837 5102

#########################
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)