Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Gugu Nerf War Top Video HOT 18 #Shorts
GUGU Nerf War
GUGU Nerf War 696N theo dõi 354 Videos 314.9TR lượt xem 2021-09-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem31.47N
Thích tỷ lệ 87.6%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 4.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 14.3TR - 16.6TR
Tỷ lệ tương tác 1.39%
Thẻ gắn
Gugu nerf guns nerf battle nerf wars nerf guns nerf squad nerf blaster battle war blaster nerf vs nerf guns crime nerf attack guns vs guns Nerf Criminals Warriors Criminal Group Fight Attack nerf mask nerf war nerf war guns Go Fishing Smart Girls Bad Boys Bad Girls
Giới thiệu
Gugu Nerf War Top Video HOT 13 #Shorts

VIDEO FULL : https://youtu.be/6Lf6wHpoTxQ

#Nerf #Guns #gugu
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)