Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
atrapando peluches
santiago Orozco
santiago Orozco 2.95N theo dõi 3 Videos 1.11N lượt xem 2018-01-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem73
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)