Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
럭키로코SHOW🍀 41화 [6/24 추첨]_Short
코나카드
코나카드 5.17N theo dõi 106 Videos 8.09TR lượt xem 2022-06-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-09
Tổng số lượt xem175
Thích tỷ lệ 6.86%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 24%
Thẻ gắn
Giới thiệu
[코나카드] 럭키로코SHOW 🍀 41회차

한층 더 뜨거워진 럭키로코쇼쇼쇼🏖
그.러.나 오늘이 세 MC와의 마지막 만남이라는 사실💧💧💧

이제는 말할 수 있다!
럭키한 진실게임을 통해 확인하는
MC들의 인정사정 볼 것 없는 속내는??🧨

한가지 더! 태진X황준X쭈꾸를 위한
제작진의 깜짝EVENT까지 大공개!!♥🧸♥🧸♥

그.리.고❗
📢 코나카드의 특별한 소식 세 가지!

첫 번째, 👏코나카드 사용처 확대👏
식당, 카페, 편의점뿐만 아니라
백화점, 대형마트, 아울렛, 택시까지❕
🎉오프라인 가맹점 어디서나 결제 가능🎉

두 번째, 🌈단골매장 설정후 결제하면 3% 캐시백🌈
우선 코나카드 어플에서 카드혜택을 선택하고👌
마음에 드는 가게를 단골매장으로 설정하면 끝🎶
백화점, 온라인몰, 애플스토어까지! 총 3개까지 설정이 가능하다는 사실🤍

세 번째, ✨코나몰 10% 캐시백✨
코나카드앱 '코나몰'에서 럭키카드로 만원 이상 구매하면
10% 캐시백 자동 적용💰
지급일로부터 3개월 사용가능❗
선착순 혜택으로 조기종료 될 수 있으니 일단 레쭈고!🏃

---------------------------------------------------------------------------------

📢 당첨자 안내. 당첨되신 분들은 ▪댓글 인증 사진과 함께
▪당첨자 아이디▪성함▪연락처를 아래 이메일로 보내주세요
[email protected]

✔ 코나럭키카드 신청하기 : https://www.konacard.co.kr/event/luck...

✔ 코나럭키카드 구독하기 : https://youtube.com/channel/UCvgCKm7u...

✔ 코나럭키카드 공식 인스타그램 : https://instagram.com/konacard

#럭키로코쇼 #행운추첨 #코나카드 #KONACARD #럭키유카드 #럭키더블카드 #카드발급 #카드신청 #선불충전카드 #체크카드 #생활비카드 #용돈카드
Mở