Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【藥師佛心咒】 演唱:李雨兒
琉璃世界一切佛
琉璃世界一切佛 64.7N theo dõi 767 Videos 31.13TR lượt xem 2020-04-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem14.84N
Thích tỷ lệ 1.16%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 22.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.68TR - 4.84TR
Tỷ lệ tương tác 1.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu
《藥師佛心咒》
(The Mantra of Medicine Buddha)
編曲:曹翀宇
演唱:李雨兒
Mở