Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Design Fails So Bad It's Actually Funny
SSSniperWolf
SSSniperWolf 33.2TR theo dõi 3208 Videos 22.38TỶ lượt xem 2022-11-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-29
Tổng số lượt xem5.02TR
Thích tỷ lệ 1.82%
Số lần bình luận5.01N
Tỷ lệ lượt xem 15.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.28TỶ - 2.65TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.82%
Thẻ gắn
sssniperwolf sniper wolf reacting reaction funny funniest design fails ever funniest design fails ever
Giới thiệu
Design Fails So Bad It's Actually Funny! Today we're looking at some funny pictures and photos of epic design fails! Leave a Like if you enjoyed! Watch the last vid https://youtu.be/jI6ZVxk8HPM Subscribe to SSSniperWolf to join the Wolf Pack http://bit.ly/SubSSSniperWolf

TikTok: http://tiktok.com/@sssniperwolf
Instagram: http://instagram.com/sssniperwolf
Twitter: http://www.twitter.com/sssniperwolf
Facebook: https://www.facebook.com/sssniperwolf
Official Merch: https://ogwolfpack.com/
Mở