Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Leesin Highlight
Thuan Hoang
Thuan Hoang 4.76N theo dõi 11 Videos 213.19N lượt xem 2018-08-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem33
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
leesin higlights highlight leesin league of legends lol leesin highlights
Giới thiệu
Leesin Highlight by Hoang Thuan
Rank diamond :p
Sever VN
Mở