Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Breaking Point
TheGreaterGood
TheGreaterGood 7 theo dõi 11 Videos 738 lượt xem 2011-07-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem142
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 1.41%
Thẻ gắn
Music hard rock metal heavy heavy metal
Giới thiệu
2011.06.23 Band Practice
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)