Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🏆 SI GANO ASCIENDO a PRIMERA DIVISIÓN!!!! VAMOOOS!
Spursito El Mejor
Spursito El Mejor 368N theo dõi 227 Videos 47.41TR lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem48.06N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận71
Tỷ lệ lượt xem 13.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.23TR - 15.74TR
Tỷ lệ tương tác 8.82%
Thẻ gắn
spursito la elite spursito elite la elite canal canal secundario spursito spurs canal secundario secundario spurs spursito elite canal spursito canales spursito canal marbella city fifa 22 ultimate team 22 fifa ultimate team 22 fifa 22 ultimate team fifa 22 fut draft fifa 22 sobres in a pack fifa 22 ina pack
Giới thiệu
Fifa 22 Ultimate Team con estrellas como Mbappé y más bestias


Síguelos en DIRECTO aquí:
➥ https://www.twitch.tv/spursito

MIS REDES SOCIALES!:
● Instagram: https://instagram.com/martimiras
● Twitter: https://twitter.com/Spursito

MI EDITOR!
➥ https://twitter.com/alfon_014
Instagram: alfonso135

MI CANAL PRINCIPAL!:
➥ https://www.youtube.com/Spursito

MI DISEÑADOR!
➥ https://twitter.com/xSergio__

Spursito en GTA V, Roleplay, vídeos secretos y mucho más!
Mở