Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Smackdown 2008 Undertaker vs Big Daddy V
The Undertaker
The Undertaker 79.3N theo dõi 20 Videos 20.07TR lượt xem 2019-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-21
Tổng số lượt xem13.61N
Thích tỷ lệ 1.6%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 17.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 477.75N - 1.22TR
Tỷ lệ tương tác 1.97%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Undertaker vs Big Daddy V
Mở