Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Smackdown 2008 Undertaker vs Big Daddy V
The Undertaker
The Undertaker 79.6N theo dõi 20 Videos 20.07TR lượt xem 2019-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem13.09N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 16.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 455N - 1.18TR
Tỷ lệ tương tác 2%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Undertaker vs Big Daddy V
Mở