Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
胖妹150买3只猪蹄,先卤后烤,朋友上手直接啃,吃起来那叫一个香【陈说美食】
陈说美食
陈说美食 88.2N theo dõi 866 Videos 72.86TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem29.76N
Thích tỷ lệ 95.5%
Số lần bình luận89
Tỷ lệ lượt xem 33.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.41TR - 9.73TR
Tỷ lệ tương tác 5.68%
Thẻ gắn
胖妹 美食 陈说美食 做饭 吃播 农村妇女做饭 妇女做饭 妇女吃播 胖妹和奶奶 奶奶 户外 户外美食 三农 农村 农业 室外美食 做法 厨艺 自制 日常 教程 简单易学 家常菜 特色 特点 口感 味道 烹饪技巧 制作教程 农村生活 农村日常分享 红烧猪蹄 猪蹄的做法 麻辣烫 日常生活 vlog 紅燒豬蹄 豬蹄的做法 麻辣燙 Braised pig's feet the practice of pig's feet spicy daily life
Giới thiệu
0:00 胖妹150买3只猪蹄,先卤后烤,朋友上手直接啃,吃起来那叫一个香
05:52 胖妹逛商场,穿上裙子是啥样?600给婆婆买裙子,婆婆脸上笑开花

大家好,我是胖妹,一个喜欢做美食的农村主妇!
胖妹每天会在YouTube平台,和大家分享家常美味绿色、健康、美味的制作技巧。
希望我的视频可以给大家带来快乐!爱美食就关注我吧!🤞🔽
【https://chenshuomeishi.page.link/H3Ed】

#陈说美食#红烧猪蹄#猪蹄的做法#麻辣烫#日常生活
Mở