Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
救急車呼ぼうとしたらひろゆきが出てきた #Shorts #ひろゆき
しーしーしょうまのひろゆき,hiroyuki
しーしーしょうまのひろゆき,hiroyuki 67.4N theo dõi 244 Videos 87.74TR lượt xem 2022-02-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-15
Tổng số lượt xem3.28TR
Thích tỷ lệ 3.11%
Số lần bình luận1.23N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.38TỶ - 4.36TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.49%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#ひろゆきモノマネ #ひろゆきものまね #ひろゆき #ひろゆき切り抜き #しーしーしょうま #モノマネ #無能 #ひろゆき論破 #消防 #警察 #119 #救急車
Mở