Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
最震撼人心的国风民俗游戏,续作终于要上线了
电竞小怪兽
电竞小怪兽 4.79N theo dõi 692 Videos 1.53TR lượt xem 2022-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-27
Tổng số lượt xem301
Thích tỷ lệ 1.66%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 6.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 4.98%
Thẻ gắn
七日杀 Video Game (Industry) Gaming Talk Shows 遊戲 實況 直播 中文 台灣 gameplay 生存 steam 实况攻略 单机游戏 实况 攻略 日常 实况解说 单机联机 搞笑娱乐
Giới thiệu
最震撼人心的国风民俗游戏,续作终于要上线了
Mở