Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#แต่งกิ่งต้นโกโก้ #ตัดกิ่งโกโก้ #แต่งกิ่งโกโก้ลูกดก : ตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ให้ติดลูกดก เทคนิคง่ายๆ
อาจารย์ป๊อป เกษตรอินทรีย์
อาจารย์ป๊อป เกษตรอินทรีย์ 32N theo dõi 148 Videos 1.39TR lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem1.76N
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 5.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 13.74%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#แต่งกิ่งต้นโกโก้ #ตัดกิ่งโกโก้ #แต่งกิ่งโกโก้ลูกดก : ตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ให้ติดลูกดก เทคนิคง่ายๆ ต้นโกโก้อายุ1ปี6เดือน เริ่มตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ ให้โคนต้นโล่ง ตัดใบทิ้งจากลำต้น จนถึงกิ่งคาคบ หากกิ่งคาบ มีมากเกินไปก็ควรตัดออก เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไว้แค่ 4-5กิ่ง เพิ่มง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนกิ่งที่อยู่ใต้กิ่งคาคบ เป็นกิ่งแขนง สามารถตัดทิ้งได้เลย เพิ่มให้ต้นบำรุงลูกโกโก้ ไม่แย่งอาหารลูกโกโก้ หลังตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นด้วยนะครับ ปรึกษาได้เกี่ยวกับเรื่องโกโก้ โทรตรง 0625656668
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)