Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【4K】Microsoft Flight Simulator 2020 東京横浜富士山遊覧マイクロソフトフライトシミュレーター2020
Kaiten Factory
Kaiten Factory 484 theo dõi 1164 Videos 333.96N lượt xem 2020-08-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem606
Thích tỷ lệ 40%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 796.25N
Tỷ lệ tương tác 0.33%
Thẻ gắn
ゲーム実況
Giới thiệu
詳しい操縦知識がないため適当フライトです(謝)
PC英語版 画像設定:ハイエンド
GPU:GeForce RTX 2080 SUPER
CPU:AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
メモリ:32 GB RAM
解像度:3840 x 2160, 60Hz
オペレーティング システム:Windows 10 Pro 1909
Mở