Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Steve Reynolds Lockdown Livestream Week 14 9pm
Steve Reynolds
Steve Reynolds 12.8N theo dõi 466 Videos 6.06TR lượt xem 2020-06-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.55N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận30
Tỷ lệ lượt xem 19.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 978.25N - 1.34TR
Tỷ lệ tương tác 17.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY SOCIAL MEDIA
- INSTAGRAM :: https://www.instagram.com/stevereynoldsguitarist/
- FACEBOOK :: https://www.facebook.com/SteveRGuitarist/
- EMAIL :: [email protected]
- WEBSITE :: www.stevereynolds.co.uk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở