Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오버워치 대사 이스터에그 총집합[오버워치 1교시]
오버워치 1교시
오버워치 1교시 375 theo dõi 13 Videos 56.84N lượt xem 2019-11-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.89N
Thích tỷ lệ 1.04%
Số lần bình luận58
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.48TR - 8.09TR
Tỷ lệ tương tác 6.91%
Thẻ gắn
오버워치 블리자드 오버워치 1교시 엔티씨 NTC 오버워치 롤큐 롤큐 오버워치 시네마틱 오버워치 맵탈출 오버워치 이스터에그 이스터에그 오버워치 쓰레기촌 오버워치 정크랫 정크랫 로드호그 오버워치 캐릭터 오버워치2 오버워치 인벤 오버워치 맵 오버워치 리그 오버워치 스킨 오버워치 윈스턴 윈스턴 아재민 오버워치 영웅 오버워치 블리자드 블리자드 이스터에그 오버워치 블리자드맵 over watch 오버워치 세계관 오버워치 파리맵 오버워치신캐 이스터에그 뜻 이스터에그 게임 이스터에그 모음 이스터에그 종류 이스터에그란 이스터에그 만들기 오버워치1교시
Giới thiệu
#아재민 #옵치이스터에그 #블리자드

[오버워치 1교시]

블리자드의 변태(?)스럽기까지한!
오버워치 각 맵 속 이스터에그를 알아보자!

내레이션 : 아재민
아재민 유튜브 :https://vo.la/cMMO
협찬&비즈니스문의: [email protected]
Copyright Corporation 엔티씨(NTC). 2019 All Right Reserved.
Mở