Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Stripe design on whipping cream cake/easy cake decoration/short video/#shorts #firstshortvideo
THAHI'S BAKE World
THAHI'S BAKE World 14.5N theo dõi 189 Videos 869.75N lượt xem 2020-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem55.34N
Thích tỷ lệ 95.6%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2TR - 5.02TR
Tỷ lệ tương tác 2.24%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#shorts #shortvideo #myfirstshortvideo
Mở