Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
第四章進化及親密度分歧選項 - 數碼暴龍絕境求生 Digimon Survive
翼之奇幻Game途
翼之奇幻Game途 12.2N theo dõi 1338 Videos 2.69TR lượt xem 2022-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-06
Tổng số lượt xem169
Thích tỷ lệ 2.37%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 2.37%
Thẻ gắn
翼之奇幻GAME途 Playstation Switch 攻略 遊戲實驗室 遊戲 資訊 白金 獎盃 第四章 進化 親密度 劇情 分歧 選項 數碼暴龍 絕境求生 道義 激情 調和 digimon survive
Giới thiệu
第四章道義路線一共有27個分歧選項,進化及劇情分歧有16個,親密度分歧有11個。

進化路線&劇情選項1 00:00
進化路線&劇情選項2 00:15
親密度選項1 00:23
親密度選項2 00:33
親密度選項3 00:43
親密度選項4 00:58
進化路線&劇情選項3 01:08
親密度選項5 01:17
親密度選項6 01:34
進化路線&劇情選項4 02:02
進化路線&劇情選項5 02:10
進化路線&劇情選項6 02:19
進化路線&劇情選項7 02:28
進化路線&劇情選項8 02:36
親密度選項7 02:44
親密度選項8 03:04
親密度選項9 03:19
進化路線&劇情選項9 03:39
親密度選項10 03:47
進化路線&劇情選項10 04:04
進化路線&劇情選項11 04:13
進化路線&劇情選項12 04:21
進化路線&劇情選項13 04:30
親密度選項11 04:38
進化路線&劇情選項14 04:48
進化路線&劇情選項15 04:57
進化路線&劇情選項16 05:05
-
本頻道除了會以不專業的角度為大家帶來不同的遊戲攻略和資訊外,還有強迫症發作的白金獎盃收集,以及解答觀眾問題或好奇的「遊戲實驗室」環節,記得訂閱和按一下噹噹,一有新影片,立即通知你~
-
Facebook:https://www.facebook.com/amazingjourneyofwing
Instagram:https://www.instagram.com/wing_schannel/
Mở