Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
電哪吒電影原聲帶 "雷電交加" DAVID LEU REMIX featuring BAIER
easttownmusic
easttownmusic 874 theo dõi 8 Videos 1.54TR lượt xem 2011-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem506.36N
Thích tỷ lệ 0.3%
Số lần bình luận195
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 92.16TR - 165.89TR
Tỷ lệ tương tác 0.68%
Thẻ gắn
電哪吒 電哪吒電影原聲帶 REMIX TRANCE MUSIC HOUSE 拜爾 spin kid taiwanese dance music chinese OST 呂紹淳 編曲 製作人 舞曲 廟會 官將首 八家將 哪吒 三太子 陣頭 TRIP HOP TRIBAL HARD TRANCE EPIC oriental
Giới thiệu
這一首長達9分多鐘的舞曲,融合了TRIP HOP,TRIBAL HOUSE,HARD TRANCE,EPIC HOUSE 等等.更加入非常多的中國打擊樂器,非常巧妙的融合進入編曲之中.歌曲是很適合用來聆聽的舞曲.
這首曲子是電哪吒吒電影配樂者呂紹淳,製作用於在電影終場廟會場景拍攝.由於導演覺得與電影的調性有落差,因此並未放置於電影之中.不過,因為此remix將各類形態舞曲及中國配器之混搭極為創新,因此放入原聲帶的bonus track,希望能讓消費者有機會聽到此特殊的音樂.
Mở