Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[AVA] 🆕 "Luxury 9 Capsule Open"💸 그정도면 혜잔데?🤑 흑우본능 발동 (총XXXX만 유로) #아바온라인 #AVA戰地之王
에렌 EREN
에렌 EREN 3.56N theo dõi 958 Videos 1.53TR lượt xem 2022-05-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-11
Tổng số lượt xem2.01N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 56.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 12.94%
Thẻ gắn
AVA 아바 FPS ALLIANCEOFVALIANTAMRS ava gotcha ava kr AVA KR AVA JP AVA TW AVA VN AVA TP AVA BOX AVA EVENT KAVA JAVA TAVA AVA EREN 아바에렌이 에렌이유튜브 아바박스오픈 아바럭셔리박스 Luxury 9 Capsule 흑우본능 그정도면혜잔데 혜자다 게임FPS FPS GAME
Giới thiệu
@AVA Korea official

출시일 2022년 5월 19일

내통장결제 20퍼센트 즉시할인이 있어서
조금 더 돈 아끼고 박스 구매했습니다.

구성품들이 내가 골라서 얻어 갈 수 있어서
미리 유로 거래 금액 알아보고 선택 했습니다.

과금은 선택 입니다.
나름 저는 리뷰하기 위해서 유로가 필요로한 유저입니다.
단돈 5~6만원 사이의 금액으로 2750만이면
충분히 괜찮다고 생각합니다.

매물이 풀리기전이었다면 3000만 이상 값어치를 했을
무기들이네요
Mở