Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
관객 모두 일으켜세운 역대급 ♪흥들흥들♪ 무대 'No woman no cry' 레게 감성이 이런거라면 당장 레게처돌이 예약. | #다시보는_너의목소리가보여3 | #Diggle
Mnet TV
Mnet TV 8.55TR theo dõi 18828 Videos 9.71TỶ lượt xem 2019-12-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem7.28TR
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận3.41N
Tỷ lệ lượt xem 85.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.31TỶ - 5.96TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.91%
Thẻ gắn
Kpop MCD mcountdown mnet playmnet pop korea music asia asian 디글 diggle mnet 다시보기 너목보 너목보3 너의목소리가보여 tvN 음악예능 유세윤 이특 김범수 서바이벌 너의목소리가보여3 다시보는 다시보기 너목보 다시보기 너목들 엠넷 MNET 다시보기 mnet music mnet 너의목소리가 보여 mnet 너목보 I can see your voice 다비치 강민경 이해리
Giới thiệu
관객 모두 일으켜세운 역대급 ♪흥들흥들♪ 무대 'No woman no cry' 레게 감성이 이런거라면 당장 레게처돌이 예약.
#다시보는_너의목소리가보여3 #너의목소리가보여3 #Diggle
Let's giggle, :Diggle!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)