Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Filete de Pescado al Chipotle (receta WW 9 puntos)
Mi Cocina Fácil
Mi Cocina Fácil 71N theo dõi 18 Videos 5.73TR lượt xem 2014-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem24.1N
Thích tỷ lệ 93.7%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 34%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 10.96TR - 12.71TR
Tỷ lệ tương tác 1.65%
Thẻ gắn
iMovie
Giới thiệu
Este vídeo versa sobre Filete de Pescado Weight Watchers

Esta receta es para aquellas pernosas que estan por el metodo Weight Watchers.
TOTAL DE PUNTOS 9 PARA UNA PORCION

INGREDIENTES
*********************

1 FILETE DE PESCADO TILAPIA (3 puntos por filete)
1/2 TAZA DE ARROZ INTEGLAL YA COCIDO (3 PUNTOS)
1 PIMIENTO MOORON VERDE, ROJO Y AMARILLO (0 PUNTOS)
1/2 CEBOLLA PICADA (0 PUNTOS)
2 CHILES CHIPOTLE EN ADOBO (0 PUNTOS)
SAL DE AJO
PIMIENTA

Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)