Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dooku: Jedi Lost | The Star Wars Show Book Club
Star Wars
Star Wars 3.61TR theo dõi 1504 Videos 1.21TỶ lượt xem 2020-09-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem22.9N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận77
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 10.41TR - 12.08TR
Tỷ lệ tương tác 7.87%
Thẻ gắn
The Star Wars Show Book Club Dooku: Jedi Lost Audiobook Original Cavan Scott Kristin Baver Marie-Claire Gould Savanna Oudit Eric Goldman Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Charles Soule
Giới thiệu
This week, Kristin Baver deep dives into the Dooku: Jedi Lost audiobook by Cavan Scott with panelists Marie-Claire Gould, Savanna Oudit, and Eric Goldman. Plus, Kristin asks author Cavan Scott your questions.

Have questions for Charles Soule about Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith? Tweet them to us using the hashtag #SWSBCDarthVader and your question might get answered in the next episode.

Watch more of The Star Wars Show Book Club at https://www.youtube.com/playlist?list=PL148kCvXk8pAuLSmjURoJ-nl_etpXD1nu

Visit Star Wars at http://www.starwars.com

Subscribe to Star Wars on YouTube at http://www.youtube.com/starwars

Like Star Wars on Facebook at http://www.facebook.com/starwars

Follow Star Wars on Twitter at http://www.twitter.com/starwars

Follow Star Wars on Instagram at http://www.instagram.com/starwars

Follow Star Wars on Tumblr at http://starwars.tumblr.com/
Mở