Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ОБЗОР ЗАКАЗА #AVON 11/2021
Лилия Сладкая
Лилия Сладкая 7.72N theo dõi 441 Videos 1.4TR lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-11
Tổng số lượt xem6.06N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận76
Tỷ lệ lượt xem 78.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 1.09TR
Tỷ lệ tương tác 17.55%
Thẻ gắn
#avon #заказ
Giới thiệu