Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[ENG]개미집 낙곱새 청양고추 오징어젓갈 먹방 mukbang spicy seafood hot Pot Korean eating show mgain83
[Dorothy]도로시
[Dorothy]도로시 4.16TR theo dõi 905 Videos 997.65TR lượt xem 2019-10-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.21TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận820
Tỷ lệ lượt xem 29.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 552.59TR - 994.69TR
Tỷ lệ tương tác 0.68%
Thẻ gắn
먹방 MUKBANG 점심 아침 저녁 eating show korean mukbang 광저우사는여자 리얼사운드 asmr 도로시먹방 도로시리얼사운드
Giới thiệu
instagram - mgain83( https://www.instagram.com/mgain83/ )

email - [email protected]
Mở