Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
فوضت امري لله ان الله بصير بالعباد
حته سكره
حته سكره 1.02N theo dõi 24 Videos 393.56N lượt xem 2021-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-17
Tổng số lượt xem34
Thích tỷ lệ 11.76%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 3.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 70.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu