Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ЖЕСТЬ ОН ТУПОЙ😰 ВСТРЕТИЛ ЧИТЕРА В FREE FIRE | ФРИ ФАЕР
Fenix Play
Fenix Play 754N theo dõi 206 Videos 82.12TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem22.83N
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận105
Tỷ lệ lượt xem 3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.25TR - 4.14TR
Tỷ lệ tương tác 9.65%
Thẻ gắn
free fire garena free fire фри фаер fenix play fenix play троллинг фрифаер danred free fire данред фри фаер фре фаер фри файр freefire данред danred fenix play я читер я притворился нубом фри фаер читы фри фаер троллинг фри фаер притворился нубом в фри фаер free fire троллинг школьников я притворился нубом free fire азамм azamm free fire Трешер Thrasher Фри Фаер Треше фрии фаер фф ff азамфрифаер читер фри фаер
Giới thiệu
Забирай бонyc - https://twitter.com/24nCe9vqcEh8eC5/status/1418988613635911690

Мой инстаграм - https://www.instagram.com/fenya_asher

Сотрудничество [email protected]

Production Music courtesy of Epidemic Sound!

В этом видео я притворился нубом и троллинг школьника в Free Fire Фри Фаер

#Freefire #фрифаер
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)