Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
어떤 미친 사람이 이 두 권을 한 영상으로 다뤄요 [우리 본성의 선한 천사 vs. 휴먼카인드]
겨울서점 Winter Bookstore
겨울서점 Winter Bookstore 221N theo dõi 302 Videos 16.81TR lượt xem 2021-05-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-19
Tổng số lượt xem61.68N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận227
Tỷ lệ lượt xem 27.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 28.05TR - 50.5TR
Tỷ lệ tương tác 6.55%
Thẻ gắn
도서 북튜브 북튜버 책 추천
Giới thiệu
그게 나야 움파둠파 뚜비두바

챕터
00:00:00 하이라이트
00:00:35 오프닝
00:02:00 인트로
00:04:16 우리 본성의 선한 천사
00:49:22 휴먼카인드
01:10:45 두 책이 부딪히는 부분
01:25:47 두 책에서 아쉬운 부분
01:38:31 두 책이 모두 동의하는 부분
01:41:19 선택한다면
01:43:06 미래 독자를 위한 첨언

---
✓ 매주 화요일 업로드 (열독자 멤버쉽 선공개)
✓ MBC 표준fm 일요일 오전 6시 5분 [라디오 북클럽 김겨울입니다]
✓ Instagram: https://www.instagram.com/writer_winter
✓ Email: [email protected]

겨울서점 멤버쉽 가입 링크:
https://www.youtube.com/channel/UCGPfjyMkN7uAmzfRpXL-AxQ/join
Mở