Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ACL surgery at Advance Hospitals by Dr Prathmesh Jain: a quick recovery experience #ACL #ACLrecover
Advance Hospitals
Advance Hospitals 453N theo dõi 1370 Videos 79.6TR lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem1.15N
Thích tỷ lệ 1.73%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 2.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Shorts #QuickACLRecovery #FastACL #SmartACL #InternalBrace #AllInside #ACLrepair
see more Videos related to ACL Surgery
1) ACL in detail https://youtu.be/X9jmIedZ508
2) Best Technique In ACL : https://youtu.be/UwwEjVES4NU
3) Flexible Reamer for ACL surgery : https://youtu.be/bEu4xXEwt4s
4) Live All Inside FiberTape Internal Brace Surgery : https://youtu.be/jNYfDFNNCoc
5) Live ACL and Meniscal Repair : https://youtu.be/_YVfLeP7USA
6) ACL Repair Surgery ; https://youtu.be/6vTTW2S6To0
Mở