Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[M8N] 1 VS 4 INSANE GAME PLAY 28 KIILS
M8N / مستقعدين
M8N / مستقعدين 6.85TR theo dõi 227 Videos 421.77TR lượt xem 2021-06-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-27
Tổng số lượt xem2.24TR
Thích tỷ lệ 10.15%
Số lần bình luận6.5N
Tỷ lệ lượt xem 32.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 409.27TR - 736.71TR
Tỷ lệ tương tác 13.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
My instagram :

https://www.instagram.com/m8n.yt/


#M8N #FREEFIRE
Mở